Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

η ησυχία

32x24 cm λάδι σε καμβά

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

κύκλος

30x30 cm λάδι σε καμβά

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

τοπίο

35x45 cm λάδι (και bic) σε καρτολίνο

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

άτιτλο

30x40 cm ακρυλικό σε καμβά